Zákaznická podpora:info@elektro-kvart.cz

Poškozená zásilka

Postup pro reklamaci poškozené zásilky

Zásilka se při převozu může poškodit. V takovémto případě prosím postupujte dle pokynů níže:

Pokud je poškozený obal zásilky

 • Při převzetí si překontrolujte stav zásilky (neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice, správný počet kusů).
 • Je li zásilka neúplná nebo poškozená, zásilku nepřebírejte a do předávacího protokolu spolu s dopravcem zaznamenejte důvod nepřevzetí.
 • Pokud poškozenou zásilku od přepravce převezmete, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce nebo škodním protokolu dopravce.
 • Neúplnou nebo poškozenou zásilku doporučujeme neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@elektro-kvart.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a ten bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem na tutéž adresu.
 • Je li to možné, připojte fotografie poškozené zásilky.
 • Nebude li při převzetí poškozené, neúplné zásilky kupujícím sepsán škodní protokol s dopravcem, považuje se zásilka za doručenou bez poškození a v pořádku. Na pozdější reklamace ohledně poškození obalu nebo neúplnosti zásilky nebude brán zřetel.
 • Podnikatel je povinen prohlédnout zboží podle možnosti co nejdříve po převzetí zboží, nejdéle však do 24 hodin od převzetí s výjimkou případů, kdy zboží bylo předvedeno na prodejně a případné poškození zboží uplatnit u prodávajícího do 24 hod. od převzetí zboží.

Pokud je poškozené zboží, ale obal je neporušený

 • Zjistíte li po rozbalení, že výrobek jeví známky poškození, výrobek nezapojujte a nepoužívejte.
 • V případě známek užití a opotřebení výrobku nebude žádosti na vrácení peněz či výměně výrobku vyhoveno.
 • Poškození je nutné viditelně nafotit a zaslat fotografie a kopii dokladu o koupi na email: info@elektro-kvart.cz
 • Uveďte, zda byl či nebyl poškozen obal a zda li si přejete vrátit platbu nebo vyměnit výrobek.
 • V případě žádosti o vrácení peněz, uveďte do emailu i své číslo účtu.
 • V případě schválení výměny za nový výrobek, má kupující povinnost předat poškozený výrobek dopravci zabalený tak, aby nedošlo k dalšímu poškození, se všemi doklady a příslušenstvím, které zásilka obsahovala. Zásilka musí být označena číslem objednávky. Pokud zásilka nebude označena číslem objednávky nebo nebude řádně zabalena, nebude převzata a kupující musí další poslání uhradit na vlastní náklady.