Zákaznická podpora:info@elektro-kvart.cz

Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy ke stažení zde:                                   
 
Formát: PDF -  odstoupeni_od_smlouvy
Formát: DOC - odstoupeni_od_smlouvy
 
Obsah Odstoupení od smlouvy:
 
                               ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
                                    Internetový obchod elektro-kvart.cz
 
Prodávající
Kvart s.r.o.
Hlavní 187, 696 17 Dolní Bojanovice
IČ: 26302578 DIČ: CZ26302578
 
 
Já, níže podepsaný/á ________________________________________________,
 
bytem_____________________________________________________________,
 
datum narození _____________________________________________________,
 
jsem si od Vás na základě objednávky č. _________________________________
 
objednal následující zboží:
__________________________________________________________________
 
za kupní cenu ________________ Kč
__________________________________________________________________
 
za kupní cenu ________________ Kč
__________________________________________________________________
 
za kupní cenu ________________ Kč
__________________________________________________________________
 
za kupní cenu ________________ Kč
__________________________________________________________________
 
za kupní cenu ________________ Kč
 
Celkově tedy za kupní cenu ______________________________ včetně / bez (nehodící se škrtněte) DPH.
 
Zboží jsem převzal dne ____________________________
 
Tímto odstupuji od shora uvedené kupní smlouvy.
 
Kupní cenu mi vraťte zpět
složenkou / na bankovní účet č. ________________________ (nehodící se škrtněte)
 
 
 
                                                    ________________________________________
                                                                                 podpis 
 
 
V   ___________________________________,   dne    ______________________